top of page
Yair Nakar

יאיר נקר

 

יאיר נקר סיים את לימודיו באונברסיטה העברית בירושלים בשנת 1997 והוסמך כעו"ד בשנת 1998. התמחה במשרד שימרון מולכו פרסקי ושות' – משרד המתמחה בניהול מיזמי נדל"ן גדולים בשלבי ביצוע שונים – ברוב המקרים לאחר מינוי בימ"ש ובהליכי פירוק.

במהלך השנים, שימש עו"ד נקר ככונס נכסים מטעם בנק משכן, ייצג בהליכים הקשורים בנדל"ן ומיסוי מקרקעין בכל דרגות הקושי והמורכבות, בכלל זה בעסקאות לרכישה ויזום פרויקטים, עסקאות בנות מאות יח"ד במתחמי פינוי בינוי מוכרזים וזאת בהתקשרויות בין מספר יזמים (חלקם מהגדולים בענף הבניה) בנוגע לאותם פרויקטים, יצירתם וקידומם וכן ייצוג קבוצות רוכשים בתחומי המגורים והמסחר.

לבד מכך עו"ד נקר שימש כחבר מועצה בשלטון המקומי, ובמסגרת תפקידו זה ביצע תפקידים של חבר בועדת תיכנון, ועדת ארנונה וכן שימש כיו"ר הנהלת ועד מקומי ועסק ביצירת מאות יח"ד חדשות שנבנו בישוב – לאחר הובלת הליכי תיכנון, התקשרויות עם יזמים וליווי עד למימוש ומכירת יח"ד.  

 

טל. 03-6037033  

 

פקס. 077-4701558  


yair@law-ibc.com

bottom of page